Dosiahnite vyváženosť medzi krátkodobými a dlhodobými cieľmi

Služby

Optimalizácia procesov

Optimalizácia IT infraštruktúry

Každému klientovi vieme pomôcť s optimalizáciou IT infraštruktúry. V spolupráci so svojimi lokálnymi partnermi poskytujeme služby, ktoré umožňujú zlepšiť prepojenie medzi obchodnými cieľmi spoločnosti a prevádzkou informačných systémov.

Prostredníctvom vyhodnocovacieho procesu, vieme vyhodnotiť organizačné interakcie a identifikovať a sledovať ciele na zvýšenie výkonnosti informačných systémov tak aby bol dosiahnutý súlad medzi manažérskymi a investičnými rozhodnutiami.

Naším cieľom je vyváženosť medzi krátkodobými požiadavkami klientov akými sú zredukovanie nákladov, zlepšenie informačného toku, plánovanie operatívneho riadenia a dlhodobými cieľmi spoločnosti, akými sú organizačné pravidlá či manažérske zručnosti a inovácie Vďaka našim bohatým skúsenostiam a znalostiam v oblasti IT a podnikových procesov, dokážeme zladiť osobné zručnosti a vedomosti s potrebami vašej firmy.

Optimalizácia procesov riadenia podnikových financií

Uvedomujeme si vysokú pridanú hodnotu, ale súčasne aj veľké riziko spojené s výkonom finančných operácií. Naše skúsenosti a znalosti podnikových procesov, trhových štandardov, "Treasury best practices" a technologických požiadaviek, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a fungujúce prostredie podnikových financií, nám umožňujú pomôcť organizáciám navrhnúť a implementovať štandardizované procesy. Robíme to s ohľadom na potreby každej firmy a navrhujeme zlepšenie zavedených rozhodovacích procesov, zadefinované zodpovednosti jednotlivých pracovníkov, ich bezpečnostný stupeň prístupu k informáciám, existujúci proces poskytovania informácií vedeniu spoločnosti ako aj odsúhlasenú stratégiu kontroly a meranie výkonnosti.

Implementácia a individuálny prístup

Naši konzultanti sú zárukou profesionálnej implementácie vďaka niekoľkoročným skúsenostiamv oblasti celého životného cyklu implementácie finančných systémov počnúc analýzou funkčných požiadaviek, cez nastavenie systému, až po integráciu systému s existujúcimi systémami spoločnosti, akceptačné otestovanie a uvedenie systému do živej prevádzky.

Máme znalosti organizačných procesov, skúsenosti s ich adaptáciou do nastavenia systému, ako aj modelovanie a implementácie nových procesov. Preto vieme každému zákazníkovi navrhnúť finančný systém tak, aby splnil jeho očakávania a zabezpečil dostatočnú likviditu pre organzáciu pri súčasnej minimalizácii rizík a maximalizácii zisku z efektívneho využitia voľných finančných prostriedkov.

Každému klientovi ponúkame služby skúsených expertov z rôznych oblastí riadenia finančných operácií, či už sa jedná o špecialistov v oblasti riadenia hotovosti a likvidity alebo riadenia finančných rizík, obchodovania na finančných a komoditných trhoch alebo v oblasti legislatívy a účtovania.

Kvalitné know-how s integráciami

V oblasti integrácie informačných systémov, máme viac ako 15-ročné skúsenosti s vývojom, inštaláciou a konfiguráciou najrôznejších rozhraní. Naši technickí experti pomáhajú klientom zadefinovať stratégiu v oblasti návrhu, vývoja a implementácie informačných systémov a procesov, ktoré pomôžu organizácii dosiahnuť ich stanovené ciele. Každý z našich tehnických konzultantov sa v minulosti zúčastnil na implementáciách finančných systémov, vďaka čomu nadobudli významné znalosti a porozumenie obchodných procesov a tým zvyšujú efektivitu od počiatočných analýz, cez návrh riešenia až po výkon pri dodávke navrhnutého riešnia.

Aj na základe týchto skúseností vieme pomôcť s prepojením na rôzne ERP, účtovné, platobné systémy, ako aj rozhrania na "trading" platformy ako napríklad Bloomberg, MTS Bond, REUTERS D 3000, EUREX, IPREO atd. vrátane rôznych poskytovateľov trhových dát.

Projektový manažment

Správne naplánovanie a odhad zdrojov je základom úspechu každého projektu a preto je súčasťou každého nášho implementačného tímu aj projektový manažér. Naši projektoví manažéri majú niekoľkoročné skúsenosti s riadením projektov v oblasti implementácie treasury manažmentu a finančných systémov u klientov v podnikovom sektore ale aj v centrálnych bankách, finančných inštitúciách či dlhových agentúrach.

Projektoví manažéri venujú v prípravnej fáze veľkú pozornosť všetkým oblastiam projektu, keďže žiadna z nich nesmie byť podhodnotená. Dôsledná analýza a podrobná špecifikácia výrazne znižujú riziko budúcich oneskorení v projekte a zároveň zabezpečujú požadovanú kvalitu výstupov. Pri našej práci používame osvedčené projektové nástroje a techniky s cieľom ukončenia projektov podľa stanoveného plánu a neprekročenia plánovaného rozpočtu. Počas každého projektu implementácie systému, naši projektoví manažéri neustále monitorujú proces implementácie, zúčastňujú sa na pravidelných stretnutiach s klientom a pripravujú detailný report aktuálneho stavu projektu.

Školenia na mieru

Jednou z nezanedbateľných súčastí úspešnej implementácie a používania nového systému je správne zaškolenie používateľov systému. Našim klientom poskytujeme niekoľko typov školení zameraných jednak na všeobecné IT zručnosti, treasury best practice procesy, ale predovšetkým zaškolenie na používanie systému na podporu riadenia a správy podnikových financií SUMMA.

Školenia poskytujeme v priestoroch našej spoločnosti alebo priamo u klienta. Klientom odporúčame v priebehu implementácie systému školenie priamo v ich priestoroch, pretože je možné zaškoliť väčšie množstvo užívateľov systému bez toho, aby bola narušená denná prevádzka v spoločnosti.

Maximálna podpora

Naše oddelenie podpory zákazníkom poskytuje klientom služby technickej a funkčnej podpory v oblasti špecifických nastavení systému, technických problémov, ako aj odpovede na otázky a rady, ako správne používať systém. Poskytovanie služieb podpory je v spoločnosti PREFIS plne kontrolovaný proces. Všetky zákaznícke požiadavky na podporu sú registrované v našom systéme podpory zákazníkom a okamžite presmerované na spracovanie relevantnému expertovi. Klient má možnosť sledovať stav riešenia zadanej požiadavky.