Ponúkame 15 rokov skúseností z oblasti treasury, riadenia hotovosti a plánovania likvidity

Partneri

Sme zaradení do prestížnej úrovne Gold Partner spoločnosti Oracle. Členstvo umožňuje poskytovať našim zákazníkom komplexnú ponuku služieb a produktov vrátane vývojových licencií Oracle, technologických produktov ako aj služieb technickej podpory Oracle.

V roku 2014 sme nadobudli štatút Independent Software Vendor spoločnosti Microsoft, čo je jedna z možných úrovní spolupráce vďaka ktorej máme možnosť získať nielen prístup k najnovším technológiám spoločnosti Microsoft ale ponúknuť ich tak aj našim klientom.

Sme partnerom spoločnosti SIX, ktorá prevádzkuje infraštruktúru Švajčiarskeho finančného trhu a ponúka v globálnom meradle komplexné služby v oblasti obchodovania s cennými papiermi, zúčtovanie a vyrovnanie, ako aj finančné informácie a platobné transakcie.

Spoločnosť Bloomberg je celosvetovo uznávaný poskytovateľ finančných informácií, správ a analýz globálnych finančných trhov a podnikov. Vďaka tomuto silnému partnerstvu vieme od r. 2012 do systému SUMMA zabezpečiť implementáciu plne automatizovaného spracovania statických alebo transakčných dát Bloomberg online v reálnom čase.

Reuters je celosvetovo uznávaná spravodajská organizácia ktorá globálne sprostredkúva aktuálne informácie a umožňuje profesionálom v oblasti financií, rizík, právnej, daňovej, účtovnej oblasti ako aj vedy a mediálnych trhov poskytovať najdôveryhodnejší spravodajské informácie. Integrácia do systému SUMMA s platformou FX Trading zabezpečí automatizovaný prenos údajov o vykonaných transakciách do post tradingového systému pre ďalšie spracovanie bez nutnosti duplicitného typovania údajov.

MTS je významná európska spoločnosť poskytujúca platformu zameranú na obchodovanie s finančnými produktami s pevným výnosom („fixed income“), operujúca na trhu s viac ako 500 unikátnymi protistranami s priemerným denným objemom presahujúcim 100 miliárd eur.

Partnerom spoločnosti MTS sme od roku 2014 odkedy vieme zabezpečiť spracovanie transakčných informácií v systéme SUMMA. Výsledkom je eliminácia duplicitného typovania údajov a možnej chybovosti.

Eurex Group je jednou z popredných spoločností poskytujúca komplexné portfólio služieb zameraných na obchodovanie s finančnými derivátmi. Zastrešuje 6 špecializovaných spoločností, tvoriacich medzinárodnú sieť zastúpení, ktoré pokrývajú široké spektrum nástrojov a produktov finančného trhu.

V systéme SUMMA je možná dátová integrácia transakčných dát.