Cesta k úspechu býva kľukatá

Náš príbeh

Prinášame svetové skúsenosti do vášho riadenia financií

Sme renomovaní špecialisti na treasury management systémy. Naplno sa im venujeme od konca 90. rokov. Začínali sme implementáciou systému našej partnerskej spoločnosti, pričom tá je dodnes v tejto oblasti absolútnou svetovou špičkou. Samostatne alebo ako subdodávateľ spoločnosti Wall Street Systems sme realizovali treasury management riešenia v pätnástich centrálnych bankách po celom svete. Dlhý čas sme primárne pôsobili v zahraničí, pričom medzi našich klientov patrili globálne korporácie, ministerstvá financií a dlhové agentúry, ale aj komerčné banky.

Presadili sme sa i na slovenskom a českom trhu. Dlho sme však zápasili so skutočnosťou, že špičkový komplexný treasury management systém, ktorý sme ponúkali, bol pre klientov príliš robustný a drahý. Mali sme 15 rokov skúseností a chceli sme ich využiť aj doma.

Začali sme preto s vývojom vlastného systému, ktorý by zohľadnil špecifiká a potreby tunajšieho trhu. Spočiatku náš systém riešil predovšetkým riadenie finančných rizík, neskôr pribúdala funkcionalita z rôznych ďalších oblastí a dnes našim slovenským a českým klientom ponúkame presne to, čo potrebujú. Vyladený systém na riadenie hotovosti, plánovanie likvidity a manažment finančných transakcií a rizík.

SUMMA

Sofistikovaný nástroj na podporu efektívneho riadenia financií. Pri plnom využití dokáže pokryť komplexný treasury management aj veľkých firiem. SUMMA pokrýva všetky oblasti od zadávania jednoduchých finančných transakcií, cez sofistikované finančné deriváty, riadenie a vyhodnocovanie rizík, sledovanie kompletného portfólia transakcií až po odoslanie účtovných záznamov do systému hlavnej účtovnej knihy.

Klient po celý čas využíva a platí len to, čo naozaj potrebuje. Ak sa časom u klienta zmenia požiadavky na systém, aktivujeme dodatočné funkcionality bez nutnosti inštalácie nových modulov.

Samozrejmosťou je slovenská a česká jazyková verzia, štandardné rozhrania na ERP systémy, či import všetkých dát klienta z existujúcich softvérov do systému SUMMA. Zároveň ponúkame aj funkcionality, ktoré zvyčajne bývajú pokryté špecializovanými systémami.

Summa summarum: veríme, že onedlho sa SUMMA stane nenahraditeľnou podporou podnikania aj vo vašej spoločnosti.

Dnes už aj Vy možete riadiť svoj business ako renomované spoločnosti na globálnom trhu.

Máte záujem?

Máte záujem o viac informácií o systéme na riadenie hotovosti, plánovanie likvidity a treasury? Stiahnite si náš e-book.

Hodnoty spoločnosti

Dôvera, úcta a vzájomné porozumenie vo vzťahu ku klientom, zamestnancom a obchodným partnerom.

Etika podnikania – vždy konať čestne a riadiť sa tým, čo je etické a správne pre našich zákazníkov.

Ľudia – hlavným pilierom našej spoločnosti sú ľudia a preto sa im snažíme poskytnúť viac ako len "zamestnanie". Poskytujeme ľuďom priestor na sebarealizáciu s možnosťou neustáleho profesionálneho rozvoja a osobného rastu.

Naša vízia

Našou Víziou je byť spoľahlivým a flexibilným partnerom, ktorý detailne pozná svojich zákazníkov, rozumie ich obchodu, obchodným procesom a činnostiam, pozná technológie, ľudí, individuálne potreby zákazníka a je schopný navrhnúť a poskytnúť optimálne riešenie a služby v oblasti Riadenia podnikových financií, Treasury aktivít, Riadenia rizika a Plánovania hotovosti a likvidity, prostredníctvom vlastného sofistikovaného systému SUMMA.

Novinky

Konferencia TREND TOP 2016

Spoločnosť PREFIS sa stala jedným z generálnych partnerov tohtoročnej konferencie a gala večera TREND TOP 2016.

TREND Biznis Raňajky

SUMMA sa stala patrónom biznis raňajok určených pre finančných riaditeľov slovenských firiem.

Rozhovor s generálnou riaditeľkou – TREND

Ako sa z malej konzultantskej firmy sídliacej v Bratislave za 20 rokov stala prémiová konzultačná spoločnosť v oblasti financií a IT a jedna zo štyroch certifikovaných partnerov spoločnosti Wall Street Systems na svete?